Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( Ï20 )

haar het meest bemind; de eene deze, de andere geene. Nina hadt de wilde roos uitgekozen, en onder anderen, hef zij toevallig of met opzet, de kleinfte en ligtfte genomen.

Juist op dat oogenblik, dat de bloemen naar bo. ven geworpen zouden worden , ontftond er een zagt windjen , en onderving juist het roosjen van 'Nina, zo dat het hooger, dan de andere bloemen, wierdt gedreven, en zeer lang boven bleef. Nina wierdt nu met een grnot gejuich bekranst, — (want zij was bijkans van allen bemind, en elk gunde haar van ganfcher harte dit voorrecht) —, en zo wierdt zij op een heuvel gevoerd. De overige meisjens, insgelijks met bloemen verfierd, gaven elkander de hand, en dansten rondom dien heu. vel, tevens vrolijk zingende.

Louize, Dit fpel konden wij ook wel eens fpeelen —

Karel. Ik zou vrij wat zwarigheid maaken, om, uit een kring van tien of twaalf meisjens, de fchoonfte uit te zoeken. Ik denk, dat ik van een flegte kermis komen zou.

Mina kon deze grcete ter naauwer nood verdu. wen, en zou dezelve zeker beantwoord hebben, hadt zij moeder niet hooren komen. Zij bedwong haare gevoeligheid — en verzocht den ouden Grootvader, om de gefchiedenis te vervolgen. —

G s o o t v.

Sluiten