Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 134 V

raadpleegde zij dit bloemtje, en doorgaands onft dekte zij, dat hier of daar een nieuw blaadjen te voorfchijn kwam, of ook, eene andere vertoonïng, dan voorheen, aannam.

Juist dit bloemtje hadt iets bijzonders. De an» dere bleeven in kleur, gedaante en grootte volkomen gelijk; en veranderden niet, ten zij dan, dat Nina eene of ander» verkeerdheid begaan hadde. — Doch zo ras zij berouw hadt en het kwaad verbaterde, bloeiden dezelve, gelijk voorheen. Zo was het niet gelegen met het bloemtje van 't verftand» Bij hetzelve heerschte de grootfte verfcheidenheid; en wel in de bladeren; derzelver gedaante, kleur en tekening was zeer onderfcheiden. Op de eene ontdekte men zeer veele aardige landfehappen; op de andere eenige gebeurenisfen. uit de gefchiedenis; dan weder eenige afbeeldingen van menfchen, derzelver karakters, gedaante enz.; — dan weder eenige voordbrengfelen der natuur. Alle deze bijzonderheden kwamen ten voorfchijn, naar maate Nina Zich in de aardrijks-kunde, of gefchiedenis, in de natuur, of menschkunde oefende. Zo vertoonden fommige de vrouwlijke werkzaamheden van fpin. nen, naajen, en andere, of ook de fpeel-werktuigen, naar gelang zij in een of ander vorderingen «naakte, «5*-

hovu

Sluiten