Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 138 )

en vo?idt, dat-net gerucht van haar veel te weinig hadt gezegd. — In het zelfde oogenblik, waarin, bij haar zag, kreeg hij genegenheid voor haar. — Hij wenschte niet meer, dan dat zij zijne Echtgenoot mogt worden. — Leda bewilligde in zin voorftel, niet, om dat hij rijk en de eifgtnaam van zulk een aanzienlijken troon was, maar, om dat hij verftandig, edel, en deugdzaam was- — Reeds was de dag bepaald, waarop die Prins met zijne geliefde Nina zou afreizen. Zij gevoelde het fmartlijke van haar aanftaande vertrek, daar zij deze bekoorelijke landsdouwen, en de gezellinnen haarer jeugd, maar vooral, daar zij haare geliefde kweeklier, die haar zo zorgvuldig opgevoed hadde verlaten moest.

Intusfchen wilde Nina nog eens plegtig affcheid nemen van die plaats, waar zij die fraaie tak met bloemen hadt gekregen. — De laatlle dag, die dag, die tot haar vertrek befiemd was, wierdt daartoe bepaald. — Vroeg in den uchtend ging zij derwaards; — met deze bloemen op de borst — nooit hadden dezelve zich zo heerlijk vertoond. Bij haare aankomst ter dier pfaatfe, ontmoet haar haare Pleegmoeder, Leda, welke zij meende thuis gebleve te zijn. — Verwonderd zag zij haar hier. —• i, lk ben, zeide Leda, die zelfde, die U deze „ bloemen gaf. Gij hebt dezelve behoorlijk be-

,, waard

Sluiten