Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C -44 )

Grootv. Wel zeker; alle diergelijke historiën Stijn uit Afie afkomftig. Ook Almanzor: zijn Vader'snel lag nabij China, van waar zo veel thee naar Europa gevoerd wordt.

De grootfté begeerte van de ouders van A'.man* nor beftondt daarin, dat zij hem toch eene goede opvoeding mogten geven. Naauwlijks waren de eerite jaaren zijner jeugd voorbij gevlogen, of men maakte er werk van, om een man te vinden, Wien men dé opvoeding van dit kind veilig kon toebetrouwen.

De Roxolaanen hadden, wel is waar, eene voortreffelijke gelegenheid, om hunne kinderen te laa. ten onderwijzen. De openbaarë fchoolen waren in den besten toeftand ; juist zo, gelijk die van een zeker volk, 't welk oudtijds in Afie woonde» —— Kent Gij dat volk niet Hendrik? Het heeft eene groote rol gefpeeld in de gefchiedenis.

He nd. In Afie? O, dan zijn het zeker de Per. Jiaanen geweest.

Karel. Wel die Prins zal toch wel niet in dier« gelijke fchool gegaan hebben?

Hend. En waarom riet? — Is Cyrüs, die naderhand zulk een groot koning wierdt, ook niet opgevoed in de openbaarë fchoolen ? -r-

Karel. Ja, dst is wel zo, maar de kinderen Wierden daar zo ftreng behandeld j — en dat zullen

de.

Sluiten