Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 15» )

ken, nu eens planten, dan weder begieten, dan bet onkruid uitroeijen. Dan eens ging hij met hem uit op 't veld, om allerleij heilzaame kruiden opte« zamelen, en waaruit de oude man verfcheiden dranken en zalven bereidde, ten einde kranken en zwakken te genezen en te veriterken. Dan weder vergezelde Almanzor zijne vriend op de jagt; —hier oefende hij zijn geduld, en leerde hem het gebruik der wapenen, waar bij hij tevens gelegenheid hadt, om hem barmhartigheid , omtrent de dieren, in te prenten. —- Niet eer mogt hij een dier dooden , voor dat hij de wapenen zo goed wist te behandelen, dat hij in één worp een dier doodde. — Karel. In een worp?

Hend. Waarfchijnlijk bediende men zich diestijds nog niet van fchietgeweer, waarvan wij ons thands op de jagt bedienen , of ook was het in die landr fjreek niet bekend. —

Grootv. Weet gij, wanneer het fchietgeweer uitgevonden is ?

Karel. Wel, ik denk, federt men het kruid heeft uitgevonden.

Mina. Eij, eij; dat antwoord is nog al fnedig; — hebt ge dit alleen bedacht ? .

Grootv. Mijne bedoeling was, of gij omtrent de tijd wist te bepaalen, wanneer men zich voor het gerst van fchietgeweer bediende? ~t

fjEND,

Sluiten