Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 193 )

.» zien, of ik ook niet zo goed den wijn kan in« ichenken , en dus ook uwe gunst en liefde kan *t winnen." — Astyages voldeedt geredelijk aan dit verzoek. Cyrus nam den beker, maakte dien even zo fchoon, als hij dit van Sacas gezien hadt, vatte denzelven met dtie vingeren aan, en ftondt. voor zijn Grootvader met het aangezicht in zulk een ernftigen plooi, dat Astyages, Mandane en alle aanwezende zich niet konden onthouden te lachen. — Dus volmaakt Sacas nabootzende, en den beker in des Konings hand gegeven hebbende, fpringt hij, met een vrolijk gejuich, op zijn Grootvaders fchoot, omhelst en kust hem, „ Nu is het met u „ gedaan, ó Sacas, (zeide hij) — door mij raakt gij uw post kwijt,, want in allen opzigte zal ik ,, het wel beter dan gij, weten te maaken, en „ dan drink ik den wijn niet zelve op gelijk gij „ doet." —

En wat betekent dat (vroeg Astyages) dat gij n aI het overige volbrengt, en juist dat eene, het „ uitflurpen van den wijn, laat gij naa." — Louize. Wat was dat, lieve Grootvader? Grootv. Uw broeder Hendrik zal dit u wel weten te zeggen.

Hend. Ik meen, dat het de gewoonte was, aan de Hoven der Vorsten in den ouden tijd , dag men een Schenker hieldt, die den gouden of zil-

N v9-

Sluiten