Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( Ip8 )

daar leert, dat ik mijne medemakkers die met ,, mij van dezelfde jaaren zijn, reeds overtref. „ In boog en fpies te gebruiken ben ik dus vol» „ komen geoefend; — maar hier zie ik, dat ik ,, in het rijden verre weg de flegtfte ben , en

datfmert mij; indien gij mij nu hier wilde laten, „ en ik leerde rijden , dan denk ik, wanneer ik „ weder in Per/ie kome, overtref ik de dapperite „ voetknegten , en hier in Medie zou ik als Rui.

„ ter mijn Grootvader van dienst kunnen zijn."

,, En hoe zult gij hier de beoefening van Recht„ vaardigheid leeren, daar uwe Leermeesters, die „ u daartoe moeten aanzetten en daarin onder» „ wijzen, in Pafte zijn?" — „ O! (zeide Cyrus) „ die verftaa ik reeds" — „ Hoe zo?" vroeg Mondane. Ik heb eens flagen gehad, uit hoofde „ van eene rechtszaak , om dat ik een verkeerd ,, vonnis velde, 't Geval was dus. — Een groo» „ te knaap hadt een kleine rok , en dwong een „ andere kleinen jongen, die een grooter rok hadt, „ om dien met den zijnen te verruilen. Toen ik „ deze zaak beflisfen moest, dacht ik, dat het „ best was, voor beiden , wanneer elk dien rok „ kreeg, die hem paste. Ik gaf dus den grootflen „ gelijk. Doch al ras wierdt mijne onregtvaardig„ heid mij betaald. Zo zoudt gij mogen vonnis» i, fen, indien de vraag was, wien de rok best

tt past,

Sluiten