Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 12 >

Uit bet Ho Jd-DiftriEi No. 3.

Piftriflcn of andere Getal der Naamen der GadeHuishoudelijke Ver- Stemmen. puteerden. deelingen.

Ai ie van den Toorn. Pietcr de Lange. Hazerswoude. 5 flemmen. Klaas Ferkley.

Hugo Batelaan. Bastiadn Paauw.

Hoogeveen. 1 Jan Voorwinden.

'Benthom. ' x Geen Gedeput. ge¬

compareerd.

Benthuizen. a ïïfac Mouton.

ilendrtk van Oordt*

Zegwaarten Palen- , n „ r ,

ftijnfche Polder. 1 ~ Cornehs Maaskant.

Soetermeer, Driemans Polder, en Joannes van Schelle. Soeterm&erfcbe 3 ■ . . Johannes van Trtgt, Meer onder Soe- Arend van Dyk. termeer.

Driemans Polder, Jan Groeneweegcn.

en Soetermeerfche Pieter van der Geest.

MeeroriderStomp- Nico/aas Groeneweè-

wijk , Stomp wijk 5 gen.

en Wilsyeen, cn Johannes Kempenaar

Starrevaaits Poi Junior.

- der. ■ Matthys van Rhyi.

Veur. 1 Geen Gedeput, ge¬

compareerd.

Voor-

Sluiten