Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< »8 j#

mitteerden uit de Gedeputeerden van Rhijnland, ter zaake voorfz. geprsefenteerd.

Is beflooten te verklaaren, zoo als gefchied bij deezen: Dat Dijkrichter en Hoog - Heemraaden als nog in hunne posten zullen blijven continueeren; educh dat Hoofd-Ingelanden uit het opgeroeide Collegie zullen moeten afgaan, en door andere, agtervolgens" het Reglement van liet voormaalig Provintiaal Beftuur van Holland van 30. Februarij 1796". te verkiezen, moeten vei-, vangen worden.

En zal Extract, deezes aan den Agent van Inwendige Politie worden gezonden, ten einde aan dit Befluit de nodige Executie te geeven.

{Gcparaph.')

A. F. R. S. van HAARSOLTE, vfc

Accordeerd met voorfz. Register,

C. G. HULTMAN. (Onderftond) Conform het Origineel. {Was geteekend) J. A.CLIGN£TT,Z.&

Cf?

Sluiten