Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co

11.

De Wagens zullen het geheele Jaar door, des Dingsdags en Vrydags, van ieder Stad op Voorthuizen , afryden , te wetten , van i. Maart tot half Oétober, zal de Wagen van Utrecht des morgens precies ten half zes uuren; van half October tot ultimo Oftober ten zes uuren ; en die van Deventer, van r. Maart tot ultimo October ten vyf uuren afryden , en beide een ieder in zyn Stad , ter bekwaamer tyd retourneeren ; en wel de Voerman van Utrecht, de maanden Maart en Oólober uitgezondert, zoo tydig, dat de Pasfagieren bekwamelyk met de Nachtfchuiten naar Amfterdam en Leyden kunnen geraken; zullende gedurende de vier Winter-maanden , van Utrecht om negen , en van Deventer half negen uuren afgereeden , en door beide de Wagens te Voorthuizen overnagt worden.

I I I.

De Voerlieden zullen tot agt Perfoonen op de Wagén mogen laden , en des noods een negende Perfoon voor op naad den Voerman plaatfen; ten ware dat deze negende Perfoon voor een beste plaats op een tweede Wagen betalen wilde, wanneer een Bywagen zal moeten worden aange-

legt.

Sluiten