Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ia )

gen de juiste maat leere treffen, welke toch altyd van de verfchillende hoedanigheid der beftanddeelen afhangen moet.

'i Het gewigt van No. i. en a. is avoir du poids, dat is na gelyk aan'ioo te Amfterdam. Het Hamburgsch gewigt is 104 gelyk aan 100 te Amfterdam. Eene enkele proeve is voldoende, om het voorgefchreven gewigt tot de plaatfelyke maaten over te brengen , terwyl het meer omflag en misverftand zou bewerkt hebben , als men de verfchillende Duitfche maaten hadt opgegeeven.

Midden in Amfterdam heeft men, deezer dagen, eene foep, naar deeze recepten toebereid, voor vier Huisgezinnen, beftaande uit twaalf monden, zonder veel te zien op bezuiniging, vermits 'er een half pond fpek, tot dobbelfteentjes gefneeden, in gemengd was, en de portie is komen te ftaan op negen duiten, het vuur daar onder gerekend.

Sluiten