Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4 )

* De Landbouw heefc reeds lang, uit dien hoofde, den aandacht van menfchenvrienden getrokken, en men zoekt nog dageiyks eene meerdere hoeveelheid der levensmiddelen voort te brengen, ten einde aan de klimmende behoeften der maatfchappy te gemoet te komen.

Dan terwyl men, langs dien weg, dezelfde uitgeftrektheid bouwlands in Haat ftelt, om levensmiddelen op te leveren voor een grooter aantal menfchen , fchynt men nog niet alle moeite be« fteed te hebben, om de voortgebragte levensmiddelen , door behoorlyke toebereiding , bekwaam te maaken tot het meest mogelyk voedfel. Men zou nogthans hetzelfde einde, ook door dit middel , bevorderen, en beide de duurte en armoede even kragtig tegenwerken.

De kunst, om de fpyzen in dit opzigt behoorlyk te bereiden, verdient dus allezins den aandacht des menfchenvriends en des ftaatsmans, en heefc niets gemeens met die Kookery, welke Hechts ten dienfte van weelde en overdaad gefchikt is. De toebereiding van goedkoope , en tevens gezonde en voedzaame fpyzen,onder een volk, moet noodzaaklyk invloed hebben op de volkrykheid, op de pryzen van alle fabrykwaaren, en eindelyk op den koophandel zeiven. Het volk, waar deze toebereiding, benevens den landbouw, tot den hoogfien trap gebragt is, moet ook het talrykfte en

ny.

Sluiten