Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 6 )

vernuft niet doorgrond heeft. Inmiddels hebben de jongfte ontdekkingen in de Scheikunde, begonnen door den vermaarden Lavoilier, eenig licht daar over verfpreid. Men weet nu zeker,dat het water geen eenvoudig ligchaam, geen hoofdftof is, maar dat het onderfcheiden beftanddeelen heeft, en in dezelven ontbonden worden kan. Waarfchynlyk is het, dat 'er eene ontbinding plaats grypt, zo in de planten, als in het dierlyk geftel, en dat beiden zich aan het dienftige laaven , maar van het overtollige ontdoen. De oude natuurkunde zag het water, met opzigt tot de planten, als een bloot middel aan, om voedende ftoffen in dezelven te geleiden; maar proefneemingen van onzen tyd geeven aanleiding, om te onderftellen, 'dat het water mogelyk het wezentlyke tot onderhoud derzelven bevat, cn dat de afzondering daarvan door inwendige werkingen gefchiedt. De mest zelve fchynt niet zo zeer onmiddelyk kragt en voedfel aan te brengen, dan alleen maar te dienen, om het water reeds voorloopig te ontbinden, of ter ontbinding voor te bereiden, zo dat de plant 'er des te meer uit kunne haaien.

Nu is 'er eene treffende overeenkomst tusfchen de inwendige werking der planten en de fpysver» teering der dieren, zo dat 'er grond is, om te onderzoeken, of het water, zo noodig aan beiden tot hun levensonderhoud, niet ook in het dierlyk geftel meer tot voeding en verfterking toebreDge^

dan

Sluiten