Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C o )

eikanderen, tot den hoogden trap op tc voeren. Men kan ligt de proeve neemen, om eene zekere hoeveelheid garst te maaien en te bakken, en even veel met water te kooken, ten einde na te gaan, op welke wyze, niet eenen enkelen dag , maar langen tyd, het dierlyk geftel meer voedfel, en kragtig voedfel, daaruit haalt. In de groote Steden van Duitschland, in Hamburg zelfs , waar lugtgefteldheid zo veel overeenkomst heeft met de onze, heeft eene veeljaarige ondervinding 'er de uitfluiting van gegeven. De hoedaanigheid, om water te verdikken, en om door vermenging mee hetzelve een kragtig voedfel op te leveren , wordt, in nog hooger graad, dan in de garst, inSalepen Hartshoorn gevonden. Beide dezelven dienen , als medicynen, ter verfterking; doch niet zonder eene aanmerklyke hoeveelheid water vermengd , en door middel van het vuur, met een woord , onder de gedaante van een kookfel. De garst Ichynt dezelfde deugd, offchoon in een minderen trap, te bezitten, waartegen hy ook veel he« ter koop is. Andere graanen en groenten volgen in deugdzaamheid op de garst, en kosten iets meer in de toebereiding, dóch kunnen, om te verwisfelen, met veel zuinigheid gebruikt worden» Dan keeren wy ons nu tot de Milddaadigen , voor welken de verdere leiding onzer gedachten inzon> derheid gefchikt is.

A 5 AAW

Sluiten