Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ta LEERREDE

beide in geval van diefce , en van onvermogen om te betaalen, uitdrukkelijk bepaald, ten. langften, tot zes jaaren. Want dus leest men: Als gij eenen Hehreeuwfchen knecht koopen zult,, die zal zes jaaren dienen ; maar in het zevende zal hij voor vrij uitgaan, om niet (_d~). Ja, ten opzichte van zulk eenen , die . om fchuld verkocht was, wordt op eene andere plaats bevoolen: Wanneer gij hem vrij van u gaan laat, zoo zult gij hem niet ledig laaten gaan; gij zult hem rijklijk opleggen van uws kudde, en van uwen dorschvloer, en van uwe wijnpersfe; vaar in u de HEER uw God gezegend heeft , daar van zult gij hem ge'mn («). — Hoe wijd verfchilt dit alles, van de wetten aangaande de flaavernij in de West-Indifche Eilanden! Hf* is «fcxiiaiven blijkbaar, clat de dienstbaarheid, aan welke eenigen van Abrahams natuurlijke afftammelingen onderworpen waren, eigenlijk gefprooken geen flaavernij was; en veel min ftond ze gelijk met die , welke veele duizenden Negers in onze Suiker-Eilanden moeten verduuren.

De ftaat en omftandigheden van zekere Heidenen onder de oude Hebreeuwen , eisfchen thands onze overweeging; omdat de ftand dier

Hei-

fcVj Exod. XXI: 2, (O Peut. XV: 13, 14.

Sluiten