Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3* LEERREDE

zigheid maakte van handel te drijven in de perfoa. ren van menjchen (r), zag koopen? Zou hij niet in verontwaardiging en woede ontvonken? Zou hij niet een' oogenbliklijken dood verkiezen , boven een leven in flaavernij , indien een befef van eeuwige rampzaligheid hem niet terug hield ? Ja, zou zijne verontwaardiging en woede niet ten hoogften toppunt rijzen, indien zijne geliefde wederhelft en zijne dierbaare kinderen Jn den zelfden toeftand waren — op het punt, om alle, voor altoos, van eikanderen gefcheiden te worden? Het enkel denkbeeld van zulk een akelig lot, jaagt eene kille ijzing door de leden! En echter, zoo eenig mensch op aarde verdient zoodaanig eene behandeling te ondergaan, het is die geen, die zijn werk maakte van zijne onfchuldige medemenfehen te koopen en in flaavernij te brengen.

Befchoxiwen wij voords, hoe weinig die fnoo-

de Handel ftrookt met de leer van Christus.

Die leer wordt genoemd, het Evangelij, of blijde boodfehap , bij uitneemendheid. Ja , mijne Broeders, het is eene blijde tijding van vergiffenis, van vrede, en van eeuwig leven, door Jefus Christus, aan verloorengaande zondaaren.

Het

(r)Ezech. XXVII: 13.

Sluiten