Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROEVE

over het

KONINGRIJK

VAN

CHRISTUS,

DOOR

AB1AHAM B O O TH»

Dienaar van het Evangelij binnen Londen.

Uk het EnSel<!eV. vertaald. p o o r

MARINUS van WERKHOVEN.

Is mede te bekomen bij den Drukker deezes, en alom bij de Boekhandelaars in de Nederlandfche Steden. Dit ftukje. op hetzelve Formaat, in gr. Oftavo, als 's Mans overige ftichtlijke en zuiver Evangelifche Schriften, gedrukt, zal van het godsdienfh'g deel onzer Landgenooten met geen minder graagte en vrucht gezocht en geleezen worden, dan die; te meer, daar de Leer van Christus Koningrijk, van deszelfs aart en wetten, van deszelfs goederen en voorrechten, van het grootfte gewigt is, en echter maar zeer zelden opzetlijk behandeld wordt.

Dj Na

Sluiten