Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9 )

de meerdere Lasten gevonden, immers den Oorlog met nadruk doorgezet kan worden ; ja dat men, na den Freede, genoegzaame middelen voorhanden heboen zal, om de Nationaale Schuld van tijd tot tijd te vet minderen.

Elk onpartijdige zal gewisfelijk motten erkennen, dat Lord Auckland de (laat des gefchils juist en nauwkeurig voor gefield heeft. Niet toch de gioote van eene fchuld maakt iemand infolvent indien hij maar genoegzaame Fondfen en Resfources heeft, waaruit die behoorelijk afbetaald kan worden. Gebrek aan de laatfle daarentegen, maakt iemand Bankroet, hoe klein dan ook zijn

fchuld ware. ■ Deeze aanmerking geit mede,

min of meer, op de bef huldiging van gebrek aan genoegzaame fpaarzaamheid, welke Morgan wel bijzonder tegen het Minifterie ingebragt heeft ; dewijl deeze toegeflaan wordende de zaak, ten principaale daar meede niet beflist, maar alleen betoogt wordt, dat men zuiniger kan, en behoort huis te houden ; waaruit al verder volgt, dat Paine en Morgan, om het Minilterie compleet de nederlaag te kunnen geeven, nader zouden moeten betoogen} niet de groote der fchuld, die erkend wordt, zo min als de verfpillende wijze van handelen van het Minilterie, maar bepaaldelijk , dat Lord * 5 Auck-

Sluiten