Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 14 )

moet doen verwerven ook zelfs van die geenrn, diey yta een genoegzaam onderzoek van zaaken, zich gedrongen mogten vinden uitteroepen — Ach, dat Hij ongelijk hadde!

HEIL EN BROEDERSCHAP!

NOTA. — Op Bladz. 32, Ondei aan, wordt iet getal der Engelfche Matroofen, ter Koopvaardije gebruikt wordende, opge^eeven , in den Jaare ir8y bedragen tc hebben 108,062, terwijl zulks op Wadi. 18 gefield wordt op u>8,96j. — 't geen een verfchil van 500 Matroofen maakt, en zeker op een Tan beide plaatfen een drukfout is. Dan wij hebben gemeend in het oorfpronge'.ijk geen verindering te mogen maaken, en hebben daaiom fcmelve' liever ook met deeze fout fnnctutil willen volgen.

RE-

Sluiten