Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C a )

gebragt waren, tot het onderzoek van die allergewigtigfte onderwerpen dienen moest.

Het heeft echter den Edelen Marquis (*) goedgedagt, zich voor het tegenwoordige alleen te bepaalen tot het maaken van eenige aanmerkingen , die betrekkelijk zijn tot de vermindering van zekere Patent-Ampten; tot de wijze van betaaling der Armeen; tot eene meer eenvoudige inrichting der Geld-ligtingen; tot de affchafïïng van zekere vergunningen aan de Tol Comptoiren ; tot de betaalingen der Tranfport Schepen en tot een gefchenk in geld, 't geen men onderfteld, dat aan den Dey van Algiers gegeeven zou zijn. —

Mijn voorneemen is echter geenzins het gewigt te willen verkleinen van Voorftellen, die aangevoerd zijn van een zoo aanzienelijken kant, en die befchouwd worden als uit derzelver aart en gewigt gefchikte Onderwerpen, om den aandagt van het Parlement op dezelve te vestigen. —

Wanneer echter die Poinclen, welke ik zo aanfionds aanftipte, vergeleeken worden met de meer uitgebreide Belan gens van het Rijk, en de verwagting van elk Aanwezenden, vertrouw ik gerustelijk, dat het mij geoorloofd zal zijn, met den verfchuldigden eerbied voor den Edelen Voorfteller, zijne eigene woorden te gebruiken,

en

(*) Mij lord Lansday/ne; een voornaam Lid van de

Oppojjtie-$artij.

Sluiten