Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( )

Van de Cöhvoijen en Excijfen, was op den 5 Januarij 1796, mede drie jaaren door den anderen gereekend 12,381,000 Opleverende, midden' onder liet gemis van Resfources, en de noodlottige ömftandigheden, waarin wij Ons, volgens de motie van den Edelen Lord; waarövei: wij thans raadpleegen , bevinden, een Verbetering, nagenoeg van ten vierde, in den daadelijken opbreng van die zelfde Taxen van 1783: — bij welke federt nog het montant vart nieuwe Belastingen gekomen is.

Een volgend onderwerp is het bedragen der Staats-fchulden, Waarvoor nog geen vast Fonds ftangeweezen was; (Unfundcd Debt.)

De uitftaande fchulden van de Admiraliteit, waarin nog niet voorzien was , bedroegen in December 1783, <=C 15,5:0,767:

(indien rheri dezelve wilde dpmaaken, volgens gen Staat Van December 1782, toen de Edele Afo/fytfs Zich aan het hoofd van de Thejaurie bevond, Bedroeg dezelve 14,207,414.)

De uitftaande fchulderi van de Admiraliteit,waarin hóg niet voorzien was , bedroegen op den 2 Meij 1796, niet meer dan et 2,300,000\— zijnde een weinig meerder dan de vlottende (floaiing) fchuld van de Admiraliteit, in den Jaare 1791, een tijdperk van algemeen erkende welvaart en diepe vreede.

Ik wil echter hier niet verbergen, dat 'er in DeB % sem-

Sluiten