Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 21 )

Eene alles afdoende en fterk Ccntrafteerende Proef onzer publique toeftand in die tijdperken, welke wij befchouwen, is te vinden in het volgende.

Het rendement van de uitftaande Pretenilen en Schulden, (floatingdebts)waax'm nog niet voorzien was, bedroeg in Januarij 1784, (boven en behalven twee Millioenen aan Koningsgezinde Americaanen, waarvan de Schuldbrieven Jaarlijks afgedaan worden,en welke dit ]aar, op^80,000 naafgelost zullen zijn,) ©£ 27,000,000

Tegen deeze 27 Millioenen Ponden Scerlings heb ik geene fom optegeeven.

Wanneer men de thans uitftaande Pretenfien bij calculatie opmaakte, en daartegen in de tegenoverftaande fchaal bragt het geheele bedragen van de zulke, waarvoor reeds Lasten gevonden en in train gebragt zijn , dan mag ik vast ftellen , dat 'er tegenwoordig geene uitftaande fchulden zijn , waarin niet voorzien

is. Zo kragtdaadig zijn de maatregelen

geweest, die men genomen en met ernst volvoerd heeft, om den aanwas van fchulden,

waarin niet voorzien was, voortekomen!

Indien deeze Ciering verlengt wierdt tot Januarij 1797 , zou de begrooting voorzeker geheel onzeker zijn. Het Facit zou afhangen van

het montant van de. Schulden van de AdmiraB 3 li-

Sluiten