Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3* )

Dito in 1795. vijf jaar door elkander geflagen . . 30,000,000 &

Waarde van Britfche Koopmanfchappen, uitgevoerd na Oost-Indie in 1783- • . <=£ 621,921

Dito in 1795. . . —. 2,229,444

Zuiver inkomen of overfchot van de Bezittingen van de O. I. Comp., na aftrek en betaaling der uitgave in 1783. . . Niets.

Dito in 1795.. . . o£ 2,600,000

Rendement der Verkoopingen van

de O.I. Comp. in 1783. . — 3,363,800 Dito in 1795. • . — 6,191,894

Britfche Schepen binnen gekomen in 1783. . Schep. 7,69o.Tonnen 812,960 Dito in 1795. . • 10,174. —-1,262,568

Britfche Schepen uitge-

clareerdin 1783. 7,729. 870,270

Dito in 1795. . ~ 10,133.. 1,164,910

Geheele montant der Schepen,toebthoorende aan 't Britfche c.

Schepen. Tonnen. Menfchen.

Rijk, in 1789. 14,310. 1,395*074. 108,062

Ditoini794. 16,802. 1,589,162. 119,194

Bedragen van de gewoone en beftendige Lasten, drie jaaren. door

' el-

Sluiten