Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

GEMEENTE van ZUTPHEN'

/"Nntvang thans het geen Gy van my

" begeerd hebt, de Geloofs-Belydenis van Jacob Abas, een' Vaderlandfchen Jood, en mynen Janfpraaken, zo aan U, als aan Hem , by geleegenheid van den bedienden Doop, gedaan; te zamen gedrukt ten zynen voordeele door den Boekhandelaar Allart. Verpligt zynde, in den Avond-Godsdienst van den 16 Maart 178a, den Tekst der Bcenbreeking van de twee Moordenaar en en de Door/leeking van Je sus zyde, uit Joh. XIX: 31—37. te prediken, kon ik, om de Belydenis, die de gemelde Man openlyk verzogt hadt af te leggen, U niet meer dan eene Schets, ter ophelderinge dier Gebeurtenisfe, met ingevlogten toepasfelyke Aanmerkingen, voorftellen. Gezegd hebbende, wat de laatfte woorden van den Tekst: Zy zullen zien, in welken zy gefleeken hebben, betekenen, ging ik, in myne Leerreden tot U dus voort:

„ Op dien veragten, op dien doorjleeken Je sus zouden dan zodanige Jooden, die zich zouden bekeeren, met Goddelyke eerr bied zien: dien te vooren gehaaten Nazare-

nc

Sluiten