Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iO G E l o o » s

van Getuigen verklaard: „ dat hy, uit eene zuivere overtuiging, zonder aardfche inzigten, het Evangelie van den gekruisten Jesus wilde omhelzen, en wenschte gedoopt te worden." Dat af te flaan, ftondt ons niet vry. Op dat hy dan tot uwe ftichting en vreugd den Naam van Jesus verheerlyke , zal ik hem de Belydenis des Geloofs „ in Uwe tegenwoordigheid,, afvraagen,"

(Vraagen aan Jacob Abas hierop gedaan en door Hem beantwoord.')

Vraag. Welken van de vier HoofdGodsdiensten, die in de Waereld zyn, belydt Gy de waare te weezen.?

Antwoord. De Christelyke.

V. Welke gronden hebt gy dan voor de Waarheid van den Christelyken Godsdienst?

A. Verfcheiden, by voorbeeld, de Waarheid der Gefchiedenisfen van het Nieuwe Testament— de Voorzeggingen, die in het zelve gevonden worden de Wonderwerken, waar mede het bevestigd is

de Uitbreiding van den Christelyken Godsdienst— en de Rampen, die den Jooden zyn overgekoomen, federt dat ze Jesus van Nazareth verworpen hebben.

V.

Sluiten