Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T2 geloofs

3. In Moses tyd was men nog zo ver niet gevorderd in de Wysbegeerte , en het Volk, waar onder hy verkeerde, had zig weinig op wysheid toegelegd.

4. En fchoon 'er Heidenfche Schryvers zyn, die getuigenis geeven van de Waarheid van Moses Gefchiedverhaal ; zo zyn 'er egter veel meer, die de Gefchiedenisfen van het Nieuwe Testament bevestigen. Zal een Jood nu zeggen, dat de Schriften van het Nieuwe Testament naderhand zyn ondergedoken? Dit zegt een Deïst ook van Moses Schriften: en een Jood kan dit zo weinig bewyzen van de Schriften des Nieuwen Testaments, als een Deïst van Moses Schriften.

V. Vind men ook Voorzeggingen in het Nieuwe Testament ?

A. Zeer veelen: doch ik zal my alleen beroepen op de Voorzegging van Jerufalems. Verwoesting, die te vinden is. Matth. 23. en 24. enz. Deeze ontfaglyke Gebeurtenie kon door geene Staatkunde voorzien worden: want de Romeinen waren niet gewoon een overwonnen Land en Volk geheel te verwoesten.-— En wie weet niet, hoe zeer het verbranden van den Tempel Titus mishaagd hebbe! Men wendt, zonder reden, voor, dat deeze Voorzegging na de uitkomst verfierd zy: dit was toch voor de Christenen

een

Sluiten