Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Belydenis. 15

ï. Het zou met GoDs Wysheid ftryden: want dan zou hy zig zelve het regt beneemen, om ooit op zyne Wonderwerken geloof te vorderen.

3. Het zou ook met Gods Heiligheid ftryden, zulk eenen kragtigen fteun aan de Afgodery te geeven.

4. Zo een Jood deeze tegenwerp :ng maakt tegen de Wonderwerken van Christus; dan kan men hem dezelfde tegenwerping maaken tegens de Wonderwerken van Moses en de Propheeten.

V. Maar is 'er ook een bewys voor de Waarheid van den Christelyken Godsdienst in de uitbreiding van het Christendom, gelegen?

A. Ja, 'er is een bewys in gelegen, dat eene zeer groote kragt verkrygt, wanneer men de volgende ftukken uitbreid.

1. De eerfte Uitbreiders maakten een klein getal uit.

fl. Zy waren onbekwaam om list of geweld te gebruiken.

3. De inhoud hunner Prediking was zeer ftrydig met de vooroordeelen van Jooden en Heidenen.

4- De tegenftand, dien de Christelyke Godsdienst ontmoette, was zo geweldig als ze zyn kon.

5- De Uitbreiding ging egter zo fchie-

lyk

Sluiten