Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sc geloofs-

ren, hunne woonplaats te Nazareth hadden , om aldaar veilig te zyn voor de onderdrukking van Herodes. Luk, 2. 4. Dus is het niet te verwonderen, dat veelen Jezus niet kenden, vooral niet Joan nes, wiens verblyfplaats zo ver van Nazareth verwyderd was,

V. Maar weet Gy wel, dat Jezus begeerde, dat men zyne Wonderwerken verzwygen zoude: dus wilde hy ze niet voor Godlyk aangezien hebben?

A. Dit heeft Jezus in byna 50 gevallen niet gevorderd. En hy beval

dat nooit zonder gewigtige redenen. Somtyds deed hy het, om de woede der Jooden niet gaande te maaken; en fomtyds had hy 'er nog byzondere redenen voor; althans, in de geneezing van den Melaatfchen. Matth. 8. 4. De Priester moest eerst het Wonderwerk erkennen, op dat zyn vooroordeel niet gaande zou gemaakt worden.

V. Maar men zal U tegenwerpen, dat de Euangelisten leeren , dat Jezus fomtyds geene kragten kon doen. Mark. 6, 5. Dus kan Jezus geene wonderdoende vermogen gehad hebben.

A. Het ontbrak Jezus niet aan kragt, maar wel den Nazarethers aan geloof, Matth. 13. 58, Hy kon te Nazareth

Sluiten