Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B e i y d e n ï s. 33

V. Gy kunt niet ontkennen, dat >r fomtyds plaatzen in het Nieuwe Testament worden aangehaald, die in het Oude niet te vinden zyn: want nergens is, by voorbeeld, voorzegd, dat de Messias Nazarenus zoude heeten. Matth. i. 23.

A. Men meent, dat deeze Naam niet alleen een afgezonderden, maar ook een veragten en verworpen Mensch betekene : ten minsten is dit zeker, dat de Jooden deezen naam in dien zin aan Jezus gegeeven hebben, en men kan niet ontkennen , dat de Propheeten voorzegd hebben, dat de Messias zeer veragtelyk zoude behandeld worden.

V. De Messtas moet uit David* Geflagt zyn, en dit is Jezus van Nazareth niet: want, naar der Christenen gevoelen, was Josepii alleen maar de Pleegvader van Jezus; en offchoon Maria al uit Davids Geflagt zy, het Geflagt der Moeder is geen Geflagt, om daar naar de Kinderen te rekenen.

A. Waarom kon dit in den Messias geene plaats hebben? Die moest immers wonderdaadig gebooren worden, naar Jef. 7. 14. Dat men hier aan een Maagd moet denken, blykt; om dat het zwanger worden hier voorkomt, als een wonC der-

Sluiten