Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BE lyden is. 35

A. Het is onnoodig te onderzoeken, ©f E zee hiel den Tempel van Salom on aldaar befchryft, op dat de twede Tempel daarnaar herbouwd mogt worden; dan of hy den Geestlykcn Tempel van het Nieuwe Testament bedoelt. — Het is dus genoeg, alleen te' zeggen, dat 'er geen derde Tempel té wagten is: want de tweede Tempel word de laatfte genoemd. Hag. i; 10.

V. Maar de tien Stammen zyn egtef nog niet uit Atfyrtèn gekoomen , naar de voorzegging Jef. -a.fi 12,- 13.

A.- Het is genoeg hier Op te antwoorden/ dat men niet bewyzen kan, dat deeze Voorzegging, voor of by de komst Van den Messias, vervuld moest worden.

V.- Laat ons dan nu, na zo veele Opgeloste zwaarigheden , tot den Godsdienst zelve overgaanén zeg ons, wat Gy van denzelven belydt.

A. Ik belyde, dat alle Menfchen daar toe onveranderlyk verpligt zyn: want Go de komt, wegens zyn hoogheid, de dienst van het Schepfel toe. —- De Mensch is, ook wegens zyn afhanglykheid van God, uit ontelbaare inzigten tot den dienst van God verpligt. — En God heeft ons, in Adam, onzen Vader, «aar zyn Beeld, dat is, heilig cn wys, € * er*

Sluiten