Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Belydenis. 57

naar ziel en lichaam beide, in den dag .der opftanding. Dit ganfche ftuk behandelt Paulus uitvoerig, Kom. 7. 8.

V. Wordt dan het Geloof der Christenen nimmer gefchud?

A. Ja wel: Gods woord leert ons, dat dit waaragtig zy aangaande de Heiligen ten allen tyde: daarom heeft God, om het Geloof geduurig te verft erken, Sacramenten aan de Kerk gegeevcn. V. Wat zyn Sacramenten? A. Zy zyn Zegeltekenen, van God ingelteld, om de beloften van het Euangelie te bevestigen aan een iegelyk, die dezelve geloovig aanneemt.

V. Waren 'er ook Sacramenten onder . het Oude Testament ?

A. Ja; de voornaamfte waren de 13efnydenis en het Pafcha: welke beiden nevens de ganfche plegtige Wet zyn afgefchaft , om plaats te maaken voor twee andere Sacramenten, die Jezus in het Nieuwe Testament heeft ingefteld, ik meen, den Doop en het Avondmaal.

V. Kunt Gy uwe gegeeven befchryving van Sacramenten op den Doop toepasfen?

A. Ja: het Teken in den Doop (s het Water, daar men ingedompeld, of jnede overgooten word. Dit Water beteD 5 keu't

Sluiten