Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6o G i t o o p s-

fchap van Jezus bloed. i Cor. 10. 16. Deezen Naamen leeren ons geene lichaamlyke gemeenfchap aan Jezus Lichaam en Bloed, gelyk de Koomfche Kerk waant: maar wel dat het Avondmaal de gemeenfchap aan Jezus lichaam en bloed allerkragtigst verzegelt.

V. Dan, wie kunnen het Avondmaal des Heeren met zegen gebruiken?

A. Uit het gezegde kan men afneemen, dat niemand het Avondmaal des Heeren met zegen kan gebruiken, dan die Gods getuigenis van onze ellende en verlosfing geloovig aanneemt, en gezind is tot eene waare Godsvnrgt.

V. Neemt Gy dan deeze ■ Leer der Hervormde Kerk uit volle overreedinnuws gemoeds aan?

A. Ja: ik neem dezelve aan uit volle overreeding, om dat zy met het Woord van God, in het Oude en Nieuwe Testament begreepen, overeenftemt, waarvan anderen afwyken , die, by voorbeeld, de hcerlykheid van Jezus, den Messias , den verdorven ftaat van den Mensch, en de noodzaaklykheid der Verlosfing, nevens andere gewigtige Stellingen, ontkennen, of daarentegen beweeren, dat de Kerk van den Messias onder een zigtbaar Hoofd op aarde ftaat; dat de goede

Sluiten