Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanspraak. 67

en gy zult, in 'sHeeren kragt, fterk zyn. Maak vorderingen in de kennis, en hebt haar hartelyk lief. Schaam U nimmer ,wegens de openlyke Belydenis, in deeze uur gedaan j maar weet tevens, dat het wat anders is den Naam van den Heere Jesus te bjlyden, wat anders dien te beleeven. Over Uw hart oordeelen wy niet; doch zo wy moesten oordeelen, zou het zeker ten uwen voordeele weezen. Dit is gewis; het Geloof, de Genade, de kragten tot Godzaligheid konden wy U niet mededeelen: zy zyn Gods gaaven. Dan zonder dezelven kunt gy niet Haan, niet heilig leeven, niet gelukkig zyn. Zy komen dan op het vuurig Gebed van boven! Geen Dag, geen Morgen, geen Avond van uw leven verloopener, zonder dezelven ernltig te zoeken, en vermeerderd te ontvangen!

Voor 't overige , gelyk wy dit ter uwer Eere moeten zeggen, niets beJrieglyks, niet berispelyks in Uw gedrag, geduurende uwe verkeering onder ons, in U gevonden te hebben, zo verfier, op den duur, uwe Belydenis, met godzalige werken, met een voorbeeldig leven.

Blyf dankbaar aan de Regeering

deezer Stad, die U hier eene vrye in£ 2 woo-

Sluiten