Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

INLEIDING.

Bladzyde i—6.

EERSTE AFDEELING.

Van 't geen de mensch, naar de ondervvyzing van Jefus en zyne jongeren, gelóóven moet, om den hoogden troost in leven en (ïerven deelachtig te worden. BI. 7—44. I. Van het geloof aan God. . , ■ BI. 8. IJ. Van het geloof aan Jefus Christus. BI. 18.

III. Van het geloof aan den heiligen Geest, en aan de beloofde weldaaden der verlosfing van Jefus Christus. . . , BI. 33.

TWEEDE AFDEELING.

Van'tgecn de mensch, volgens de onderwyzing van fefusenzyne jongeren, doen moet, om den hoogden troost in leven en fterven deelachtig te worden. "Bi. 45 83.

I. Van het geloof. Bl. 46.

II. Van de boete Bl. 51.

Ilf. Van de heiliging. . . , Bl. 53.

1. Pligten der liefde tot God. . Bl. 57.

2. onszelven. . Bl. 61.

3- ——— den naasten. . Bl. 70.

DER-

Sluiten