Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gebed vooralle menfchen , en ook voor vyandeu?

Zagtmoedigheid ?

Toegeevend. beid en geduld ?

J

Verzoening en vergeeving ? ^

C

72 II. AFDEELING.

Rom. 14. 13. Dat gy den broeder geenen aenftoot ofte ergemisfe en geeft.

Dat wy voor alle menfchen, zelfs ook voor onze vyanden, God bidden.

Matth. 5. 44. Bidt voor de gene die u gewelt doen, ende die u vervolgen.

1 Tim. 2. 1. Ick vermane — voor alle dingen dat gedaen worden fmeeckingen, gebeden , voorbiddingen ■— voor alle menfchen.

Dat wy tegen ieder zagtmoedig zyn.

Eph. 4. 1. 2. Wandelt weerdiglyk — metalle fachtmoedigheyt.

Tit. 3. 2. Vermaent datfe — alle fachtmoedigheyt bewyfen tegen alle menfchen.

Dat wy met de gebreken onzes naasten geduld, en in zyne tegenfpoeden medelyden met hem hebben.

Gal. 6. 1. Indien ■— een menfche overvallen ware door eenige misdaet, — brengt den roodanigen te rechte.

Col. 3. 13. Verdragende malkanderen.

I Thesf. 5. 14. OnderJleunt de fwacke s ',yt lanckmoedigh tegen alle.

Dat wy beleedigingcn vergeevcn, en ons chielyk weder met onzen naasten verzoeen.

Mare

Sluiten