Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E R-D E STUK. 73 Mare. 11. 25. Vergeeft indien gy yet hebt tegen yemant.

Eph. 4. 32. Vergevende malkanderen, gelyckerwys oock Godt in Christo u-lieden vergeven heeft.

Dat wy den vrede beminnen, en zo veel in ons is trachten te onderhouden, en tusfchen anderen te bevorderen.

Rom. 12. 18. Indien het mogelick is, foo veel in n is, houd vrede met alle menfchen.

1 Petr. 3. 11. Soeck vrede ende jaag den felven na.

Dat wy ons bevlytigen ééns van -hart en zin met onzen naasten te zyn.

Rom. 12. 16. Weest eens gefint onder malkanderen.

1 Cor. I. 10. [Dat] gy te famen gevoeght zyt in eenen felven fin, ende in een felve gevoelen.

Eph. 4. 3. Ubeneerfiigende te behouden de eenigheyt des Geests door den bandt des vredes.

Philipp. 2.2. Vervult myne blydtfchap, dat gy moogt eens gefint zyn.

Dat wy tegen ieder vriendelyk zyn, cn ieders welvaart behartigen, ook anderen be- < reidwilüg dienen.

Rom. 15. 1. Dat — eenyegelyk van ons E 5 [fy-

t'renVIievendieid?

Vriendrdmpen jcns.'eziaJicid ?(

Minzaamheid 1 n diejistvaarligheidt

Sluiten