Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jongeren niet

ouk nog de vervulling van zekere byz-OH" dere' pligten ?

Welke zyndeeze pligten ?

Der overheid ?

i

:

t

l i

J

Der onderdaanen ?

1 <

78 II. AFDEELING.

menschlievendheid, gebieden Jefus en zyne jongeren ook nog de vervulling van zekere byzondere pligten , omtrent degeenen die met ons in naamver betrekking, of verbinding, Haan. Deeze pligten zyn:

Dat degeenen, die het ampt van overheid bekleeden, als dienaars van God,over irde, recht en gerechtigheid een waakzaam oog houden, de onfchuld verdedigen, Ie boosheid beteugelen, en hunne onderdaalen met getrouwe zorgvuldigheid befcherneri moeten.

Rom. 13. 1. De Magten die daer zyn, He zyn van Godt geordineert.

Rom. 13. 4. Sy is Gods dienaresfe, u ten

\oede. ■ ■ Sy draegt het fwaert. —

ry is — een wreehfier tot ftrajfe den gene die •uaet doet.

Rom. 13. 6. Sy dienaers Godts zyn in dit 'rtve geduerighlick hefigh zynde.

Dat, daarentegen, alle degeenen, die mderdaanen zyn, zich aan hunne overheid net liefde en trouwe onderwerpen, haar in lat wat niet tegen het geweten Itryd gehoorzamen, voor haare welvaart bidden, en

de

Sluiten