Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Der kinderen' Dcrsjehuwdeu'

82 II. AFDEELING.

2. Cor. 12. 14. De kinderen en moeten nietfehatten vergaderen voorde ouders, maer de ouders voor de kinderen.

Maar dat, daarentegen , ook de kinderen hunne ouders met eerbied behandelen, hunne onderrichting gewillig aanneemen, hunne bevelen gehoorzaamheid betooncn, en hunne weldaaden, indien God de kinderen daartoe in Haat fielt, hen met blyden dank vergelden moeten.

Matth. 15. 4. Godt heeft geboden, — Eert uwen vader ende moeder.

Eph. 6.1. 2. Gy kinderen zyt uwen ouderen gehoorfaem in den Heere: want dat is recht. Eert uwen vader, ende moeder, ('ï welck het eerfte gebodt is met een belofte.') 1 Dat de getrouwden elkander byzonder beminnen en hoogachten, elkander wederzyds helpen en dienen, en eendragtig en vreedzaam onderling leeven moeten.

1 Cor. 7. 2—5. Een yegelick [man] fal fyn eygen wyf hebben, ende een yegelyck

lwyf] fal haren eygenen man hebben. De

man fal aen het wyf de fchuldige goelwillig.

heyt betalen: ende desgelycks oock het wyf

&eni de man. Enz.

Eph.

Sluiten