Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE STUK. 93

van onzen eerbied voor Hem, en van ons vertrouwen op zyne bereidwilligheid, om onze wenfchen te vervullen, wanneer ze Hem welbehaaglyk zyn.

2. LEEZEN IN DE HEILIGE SCHRIFT.

Het leezen in de heilige fchrift is eene van Jefus en zyne apostelen byzonderlyk aanbevolen Godsdienstige bezigheid, om van de Godlykheid der zending van Jefus en zyne leere recht overtuigd te worden; — en dan tevens, om die waare wysheid daarüit te leeren, wier oefening-alléén gelukkig maakt.

Joh. 5. 39. Onderfoeckt de fchriften: want — die zyn 'ï die van my getuigen.

2 Tim. 3. 15- Dat gy van kints af de heylige fchriften geweten hebt, die u wys hennen maken tot faligheyt.

Wie in de heilige fchrift, het zy tot onderrichting , of tot ftichting, met nut leezen wil, moet alleen datgeen daarin leezen wat klaar en duidelyk en voor hem van het meeste aanbelang is; maar hy moet ook geduurig met eene goede en deugdgezinde gemoedsgefteltenis daarin leezen.

Klaar

Vaarombeveeen Jefusen zy1e apostelen Syzondcr het leezen in de heilige fchrift aan als eene oefening derGodzaligheid ?

Wat moet I17 loen , die in ie heilige fchrift met nut wil leezen ?

Sluiten