Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5 )

genwerplng, die men zou kunnen maaken, a er in dit voorwerp een verborgen gif kan ziju' weinig weerlegging; want zoo lang dit gif niet ontwikkeld is , zai het onmogelijk zijn dat het zijne uitwerkingen, aan de pokftof kan medeelen. Ten opzichte van de hoedanigheid van deeze laatfte kan men zich gemakkelijk overtuigen of het voorwerp, waaruit men dezelve neemt, eene goed- of kwaadaartige Kinderziekte heeft.

Daarenboven, waar is de zekerheid dat de Koeien, even als de Menfchen, gcene ziekte verwekkende ftoffen en fcherpe vogten hebben, die met hunne pokftof te gelijk kan medegedeeld worden?

Op deeze wijze worden de voordeelen van de zuiverheid der Koeipokftof tot niets gebragt, en zullen in alle gevallen wel opgewoogen worden door de zekerheid dat het gif der menfchelijke Pokftof, meer overeenkomftig zijnde met onze Kinderziekte, ons bijgevolg veel meer graaden van waarfchijnelijkheid zal opleveren, van het waare behoedmiddel tegen de befmettende Kinderziekte gebruikt te hebben, die tot nu toe altijd befchouwd is geweest als bij uitfluiting aan het menfchelijk zoort te behooren.

A % Wel-

Sluiten