Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kennen dat het ongerijmd zou zijn, al die wonderen van de Inenting met de Koeipokftof te willen verwachten; laaten we eerder vreezen dat wij de aanneeming der gewoone Inenting zuLen vertraagen, wier weldaaden geene vcorftanders genoeg verkrijgen kunnen. Laaten we vreezen van ons berouw voor te bereiden over verliezen, die onherftelbaar zouden zijn, gelijk dit doorgaans plaats heeft als men eenige nieuwigheden in den geneeskunde wil invoeren, omtrent welken waare geneesheeren altijd zeer omzichtig zijn: laaten wij ons niet laaten vervoeren door den geestdrift die nieuwigheden altijd verwekt welke vervoering zeer gemeen is aan de Engelfchen, door welken deeze Inenting met de Koeipokftof ontdekt is, misfchien met''een zeer prijzèlijk oogmerk, om, naamelijk, aan de menschheid nuttig te zijn. Dat die zelfde verheven gevoel ons nie£ boven de wezenlijkheid wegfleepe, uit vreeze van een eenvoudig en zeker middel verlaaten te hebben, om 'er een aan te neemen dat minder voordcelen, en misfchien veel meèr nadeelen hebben zal.

Om ons echter niet te berooven van verbeteringen die men in de geneeskunst maaken kan, en welke zeeker zijn, laaten we onbe-

voor-

Sluiten