Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERKINGEN

OP BE

Verdediging van de Inenting met de Koeipokftof van een naamloos Schrijver.

V A V M E.

FCen naamloos Schrijver heeft in de Journaalen eene verdediging van de Inenting met de Koeipokftof geplaatst, waarin hij daadzaaken bijgebragt heeft, die met de waarheid volftrekt ftrijdig zijn; eene zuivere en eenvoudige ontkenning zou alleen mijn antwoord geweest zijn; zo de maatfchappij, welke proeven omtrent deeze Inenting neemt, niet bij dit gefchrift een kort verflag van deeze proefneemingen gevoegd had, en dus de ftellingen van dien naamloozen Schrijver had fchijnen goed te keuren.

Ik

DOOR

Sluiten