Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 18 )

der voornanmfte inwooners deezer ftad, in 't onzekere zijnde aan welke der beide handelwijzen hij den voorkeur moest geeven om zijne kinderen te doen Inenten, twaalf der voornaamfte Geneesheeren uit Engeland daar over raadpleegde; dan de meerderheid was voor de oude manier, en de kinderen werden met menschen pokftof ingeënt.

De Schrijver beflist de vraag omtrent de nuttigheid der Inenting met de Koeipokftof, en voegt er bij dat de Geneesheer Jenner niet zou getwijffdd hebben, dat een drop etters, getrokken uit een zweer van de uiër der Koeien, tegen de Kinderziekte beveiligen kan; dan wij deelen wel in dien twijfel met de groote meerderheid van Geneesheeren en van de verftandigfte lieden.

Maar zie hier eene andere waarheid: Deeze ziekte der Koeien, die het ganfche Menfchelijk gefiacht, dat over den aardbodem ver. fpreid is, tegen de kinderziekte moet beveiü. gen, is aifeen bekend in Glocesterfhire, eene kleine provintie van Engeland; en, wat ook onze Schrijver zeggen moge, al de rapporten, die tot heden toe gedaan zijn, bevestigen eenftemming dat de perfoonen, die de kinderziekte gehad hebben, echter oök voor de Koeipokftof

Sluiten