Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 23 )

menfchelijk ligchaam in te brengen, die eene nieuwe ziekte bij de reeds al te groots lijst van onze kwaaien voegen kan.

Ik zal 'er nog bijvoegen dat wij ons wagten moeten tegen de nieuwigheden van zekere Engelfche Geneesheeren, die dikwerf fijsthematieken of kwakzalvers zijnde, ons reeds hebben doen dwaalen met hunne overftorting van blced, met hun onmisbaar hulpmiddel tegen de Venusziekte, gehaald uit het falpetcr- en vei-vol^ens uit het Zeezoutzuur; met hun Phosphorus, dat zij heden als een ftiüend middel willen geeven in de plaats van Campher en Opium enz. Zijnde allen nieuwigheden, die zij achtervolgens verjaaten hebben, even zoo als 't blijkt dat zij heden de Inenting met de Koeipjküof beginnen te verlaaten, terwijl zij ondertusfchen eenige andere nieuwigheden voor den dag brengen die altijd aangenomen zulien worden door perfoonen, die daarna haaken, tot dat rede en ondervinding al die fchoone beguichelingen doen verdw ijnen.

B 4 BRIEF

Sluiten