Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRIEF VAN DEN GENEESHEER

S A JL M AB> E,

Op de voorige Aanmerkingen.

Toen ik het eerst mijne twijffelingen omtrent den goeden uitflag opgaf, beriep ik mij voornaamelijk op de noodzaakelijkheid van menigvuldige proeven te moeten doen, eer dat het mogelijk ware het voordeel van dit zoort van Inenting te erkennen. De wensch, die ik toen deed, is volmaakt vervuld; wel is waar, dat de proefneemingen, die plaats gehad hebben, verfchiliende uitkomften hebben gegeeven, maar zommigen hebben de kenmerken opgeleverd, die de Engelfchen hebben opgegeeven, en er blijft flechts eene laatfte proef te doen, te weeten: van die voorwerpen , welke met de Koeipokftof Ingeënt zijn, nu met de menfchelijke pokftof inteënten. Dit is, ik beken het, de toctfteen die de zonder twijffel loffelijke poogingen van de vrienden der menschheid, welke deeze ontdekking zouden willen doen aannee-

men,

Sluiten