Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co

De HOLLANDSCHE MAAGD, de LISTIGHEID

en de LEEUW.

lEea Maagd die jaaren lang had in haar tuin gezeeten,

En door de Leeuw bewaakt van 't Vry Gemenebest,

Wierd,daar zy need'rigzat,meteengerustgeweeten,

Dus aangefprooken door een' lang gekenden pest i

„ 6 Schoone en eedle Maagd!

„ Die ieder moet bekoorea

„ En om uw vriendlyk fcheon behaagt;

„Die tot den roem des meusch alleenly k fchynt gebooréib

„Nooit zag ik fchoonder tuin die Gy bewoont,

„Niet opgefmukt «et hooffche kunst fieraaden,

„Waar in ge uw fleren luister toont,

„In hagelblanke feestgewaaden5

„Vergun me eenoogenblik

„In uwen tuia te praaien,

9,Dan was ik duizend jaaren in myn fchik

„Eb zal uw voor dit doen met keur van pracht onthaalen."

Dus ftreeltde Listigheid die overfchoone bloem, De fteun derKoopvaardy, den Vaderlandfchen roem A Eb

Sluiten