Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co

De HAAN e n de AREND.

]Er was in 't Leeuwenryk eengrooten twist gereezen, Om dat een Meesterknecht, In al zyn doen en laaten flecht, Meêr dan zyn Meesters wilde weezen. (Wie keurt die daad voor recht?) De Haan een beste Vriend van deez' bekende Hecren Wil deezen Meesterknecht zyn flegten aart verkeren. Maar de Arend ziet dit aan, Als wierd het aan zyn zelfs gedaan, Waarom, Hy wist niet juist hoe men het roerden En wie het hoogden woord hier voerden. Fluks onderrigt de Haan Aan de Arend, hoe de zaaken ftaan. „Gy weet (zegt de Arend) als myn Broeder ,.Zo agt ik Hem, die Meesterknecht, „ Maar is Hy zo verbafend flecht, «Dan ben ik ook niet meêr zyn hoeder."

A5 ,,'tls

Sluiten