Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 16 )

De Draayende PAPPEGAAY.

*F weezoortcn brengt men hier uit de Indifche gewesten*

VanPappegaayën, maar de blaauwen zyn de besten,

Zy klappen wel niet veel maar klappen veeltyds waar*

En dat maakt ieder Beest tot een verwonderaar.

In 't Landfchap Overal,

Daar vond men by geval,

Een van die Pappegaayën,

Gewoon in zynen Ring tweemaal des daags te draayen.

*Erwas een vreemder zoort vanvooglenin 't gewest,

Die door Hem wierd befchouwd, verheven,

Gelyk den allergrootften Pest.

Die Hy den voorkeur niet in 't minfte wilde geeven.

Hy klapt van deeze Pest al wat Hy weet en kan

En fpaartgeen eenen Beest, maar byt een dikken Man,

Dit doet Hem eer verwerven.

Zyn makker, die Hem hielp, verloor men door het derven.

Hy klapt tog egter voort, En laat zig nimmer paayën: Maar in het midden van zyn' allerlaasten woord, Begint Hy in zyn Ring weer averechts te draayën.

Het

Sluiten