Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i8 )

De MUG en de VLIEG.

In 't Vrygevogten Land, het NederlandfcheRyk, Vloog Mug en Vlieg gelyk, In allen oord en ftreeken, En ieder zogt zig trots door hun beftaan te wreeken. (Wie kon voorheen een Mug in 'tPrinfelyk Gewaad? En eenen Vlieg in 't kleed van een'Aristocraat?) Zy vlogen woedend voort en dagten door hun vliegen En fnorrende gebrom, het al in flaap te wiegen. Maar ziet een vrye Spin van 't machtig Nederland, Die niet dan welbedagt haar fyne netten fpand; Vangt hen te zaam' in 't net, geweven, Om haar voor al haar werk eens dapper loon te geven; Terwyl de groote door zyn onweêrftaanbre kracht, In fpyt der geele Mug 'er nog werd door gebragt.

De

Sluiten