Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE

BEGRAAFNISPLECHTIGHEDEN

ROUWDRAGTEN.

Treurig onderwerp, in de daad, mijiie heeren! waarmede ik onderneem uwe overdenking eenige ogenblikken bezig te houden; maar een onderwerp, nogthans, dat elk. Menfchenvriend, elk bevorderaar van het Algemeene Nut, zijner oplettenheid zal waardig keuren; immers zo dra hij de ge« wigtige nadeelen ontwaard, die gewoonten en vooroordeelen, in dezen, aan zijnen Medemensch, en meest aan zijnen behoeftigen Medemensen, toebrengen; en vooral wanneer hij den weg ziet aangewezen, om zulke A tref-

E N

Sluiten